Мова мальвами міниться

( рідна мова)

Рекомендаційний покажчик.

/Files/24497631814_c4c5bf55a7.jpg

Мова – специфічне і надзвичайне складне суспільне явище, могутній засіб вираження багатогранної діяльності людини. За допомогою мови людина виявляє свою людську сутність, зв’язується і спілкується з іншими людьми, виражає і передає своє сприймання і розуміння навколишнього світу, виявляє свою волю, свій розум, свої почуття й емоції. Молва тісно зв’язана з мисленням людини, вона є формою існування і засобом вираження людських думок. За допомогою мови закріплюються і передаються від покоління до покоління досягнення людського мислення. Для кожного народу мова – це його неоцінний скарб. Мова є одним із найважливіших засобів об’єднання людей у народності, нації, вона є засобом національного самоусвідомлення, збереження традицій, звичаїв, засвоєння історії, виховання патріотичних почуттів. Мова – засіб створення і вираження культури народу, вияву його духовного багатства, психіки, таланту. Вона відіграє надзвичайно, важливу роль у боротьбі народів за їх соціальне і національне визволення і допомагає народам вистоювати свою самобутність серед інших народів. У мові знаходять своє відображення найважливіші зміни в житті народу. Сучасні мови світу становлять наслідок розвитку і складного процесу взаємодії первісних родоплемінних мов. Тепер мов у світі понад дві з половиною тисячі. За більшою або меншою спорідненістю мови об’єднуються в сім,ї.

Українська мова належить до індоєвропейської сім,ї. Виділяються ще сім,ї мов: тюрська, до якої входять казахська,татарська, башкирська, азербайджанська,туркменська,узбецька, киргизька, чуваська, монгольська, турецька і деякі інші мови, фінно – угорська, яку утворюють фінська, угорська, мордовська, марійська,естонська. Індоєвропейська сім,я мов поділяється на групи Словянську, балтійську (литовська, латиська, вимерла прусська мови), германську (німецька, англійська, голландська, шведська, норвезька, ісландська, датська й інші мови), романську або італьську (італійська, французька, іспанська, португальська, румунська,молдавська.) Індоіранську(мови Індії, персака, таджицька, афганська, курдська, осетинська),кельтська, до цієї сімї належить грецька, албанська, вірменська.

Слов’янська група мов,у свою чергу, поділяється на три підгрупи: схілнослов`янську( українська, російська і білоруська мови), західнослов`янську ( польська, чеська, словацька, верхньолужицька, нижньолужицька і вимерла полабська мови) і південнослов`янську ( болгарська, македонська, сербохорватська і словенська мови).

Українська мова – національна мова одного з найбільших народів у Європі і другого за величиною серед слов’янських народів,державна мова. Усі слов’янські мови походять від первісної праслов’янської, що існувала приблизно до VІ ст.н.е. і становила систему близькоспоріднених діалектів.

Большой немецко – руський словар: В 2 – х томах. – М.: Рус.язык,1980.Словник в двох томах має близько 165 тисяч слів сучасного німецькоїмови з досконалою розробкою значень і їх відтінків, велику кількість словосполучень.

Кубарьков,Г.Английский язык без проблем.- Донецк: « БАО»,2008.-480с.

Англійський – це не тільки мова міжнародного спілкування, але й мовабізнесу. Знати його потрібно кожному, В підручнику вдало підібрані вправи для мовного спілкування, можна розширити свої лінгвістичні можливості. Вміщенні приклади для оформлення ділових паперів.

Лисенко,М. Українсько – французький розмовник. – 4 – те вид.,перер.,і допов.- К.: Рад.школа,1980.

Довідковий посібник складений по тематичному принципу відповідає вимогам шкільної програми. Посібник складає із двох частин .Перша частина розкриває зразки питань та відповідей, діалогів, виразів. Друга частина – тексти, тематично св,язані між собою

Надель – Червинская,М.Иностранные слова и словосочетания с ними.:Вопросы и задания по развитию речи для школ, гимназий, лицеев//Линг-во-психологический словарь – учебник. – В 2 – х т. – Ростов –на-Дону:«Феникс»,1996. – 480с.

Иностранные слова таят в себе неожиданный стимул и неиспользованный потенциал интеллектуального и речового развития, обладают притягательной прелестью незнакомого, таиственного, дальнего, экзотического, На основе оригинальной методики составлен игровой словарь-учебник.

Сергеев,В. Новые значения старих слов:книга для внеклассного чтения для 8-10 классов.-2-е изд.-М.: Просвещение,1987. – 160с.,ил.

Автор в популярной форме рассказывает языковые и социальные причины появления новыхзначений старих слов.

Ткаченко,О. Українська мова і мовне життя світу.- К.:Спалах,2004.-272с.

Працю присвячено розвиткові й сучасному станові української мови вусіх труднощах її становлення, що дістають всебічне висвітлення (геог-графічне, історичне,соціолінгвістичне,культурологічне) в зіставленні звідповідними ситуаціями інших мов світу.

Цимбалюк,Ю. Англо-латинсько-українсько-російський словник афоризмів.-К.: грамота,2012 .-408с.

Словник містить 2619 найпоширеніших англійських прислів’їв і приказок, які подаються в алфавітному порядку латинськими і латинськомовними відповідниками, що виникли в епоху Відродження,уперше перекладеними українською мовою

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.